Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortinget - Møte mandag den 9. desember 2013 kl. 10

Dato:
President: Olemic Thommessen

Sak nr. 9 [18:15:07]

Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsministeren:
«Retten til å ytra seg fritt og utan frykt for represaliar er ein grunnleggjande menneskerett og ein føresetnad for eit fungerande demokrati. Retten til ytringsfridom er nedfelt i Grunnlova § 100 og følgjer òg av Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 10. I norsk helsevesen er ytringsfridom for tilsette og openheitskultur på arbeidsplassen også heilt grunnleggjande for kvalitets- og pasienttryggleiksarbeidet. Men undersøkingar og enkelthendingar tyder på at tilsette i norsk helsevesen ikkje er sikra ein slik openheitskultur. Dette er eit leiingsansvar. Helseføretaka har utvikla eit stort fokus på omdømme og omdømmebygging og regulerer kommunikasjonen gjennom eigne kommunikasjonsstrategiar. Dette gir mindre rom for at fagfolk uttalar seg som fagpersonar.
Kva vil statsråden gjere for å skape ein openheitskultur i norsk helsevesen og sikre alle tilsette reell ytringsfridom?»

Talere