Stortinget - Møte mandag den 9. desember 2013 kl. 10

Dato: 09.12.2013
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.10.