Stortinget - Møte onsdag den 7. mai 2014 kl. 10

Dato: 07.05.2014

Sak nr. 2 [11:30:00]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten som er gjort tilgjengelig for representantene.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Kåre Simensen til kommunal- og moderniseringsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 3, fra representanten Heikki Eidsvoll Holmås til kommunal- og moderniseringsministeren, vil bli besvart av næringsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Ingunn Gjerstad.

Spørsmålene 5 og 6, fra henholdsvis representantene Sveinung Rotevatn og Bård Vegar Solhjell til utenriksministeren, vil bli besvart av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, på vegne av utenriksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14