Stortinget - Møte onsdag den 4. juni 2014 kl. 10

Dato: 04.06.2014

Sak nr. 2 [11:15:07]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten som er gjort tilgjengelig for representantene.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 1 og 2, fra henholdsvis representantene Svein Roald Hansen og Anniken Huitfeldt til utenriksministeren, vil bli besvart av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU på vegne av utenriksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 5, fra representanten Anne Tingelstad Wøien til klima- og miljøministeren, vil bli besvart av olje- og energiministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 6, fra representanten Jan Bøhler til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, vil bli besvart av kunnskapsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 8, fra representanten Eirik Sivertsen til forsvarsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 11, fra representanten Jorid Holstad Nordmelan til kunnskapsministeren, tas opp av representanten Arild Grande.

Spørsmål 15, fra representanten Torgeir Micaelsen til kunnskapsministeren, er overført til helse- og omsorgsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil imidlertid bli besvart av kunnskapsministeren på vegne av helse- og omsorgsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 10

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17