Stortinget - Møte onsdag den 17. juni 2015 kl. 10

Dato: 17.06.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.19.