Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Heidi Greni, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om å forby visse typer ansettelseskontrakter i norskregistrerte foretak

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 9. juni 2015

Arve Kambe

Dag Terje Andersen

leder

ordfører