Stortinget - Møte onsdag den 17. juni 2015 kl. 10

Dato: 17.06.2015

Referatsaker

Sak nr. 5 [16:18:34]

Referat

 • 1.(370)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 4 (2014–2015))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(371)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad, Ola Elvestuen og Rasmus Hansson om økt norsk innsats i forbindelse med den humanitære krisen i Syria og nærområdene (Dokument 8:135 S (2014–2015))

 • 3.(372)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mazyar Keshvari og Christian Tybring-Gjedde om folkeavstemning for mottak av syriske flyktninger og en økning av hjelpen i nærområdene med én milliard (Dokument 8:136 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 2 og 3 behandles etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c.

 • 4.(373)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om miljøavgift på blyhagl (Dokument 8:133 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(374)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Martin Henriksen, Helga Pedersen og Tor Arne Bell Ljunggren om å sikre Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge (Dokument 8:132 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.