Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 2016 kl. 10

Dato: 10.02.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.13.