Stortinget - Møte fredag den 17. juni 2016 kl. 9

Dato: 17.06.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.46.