Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2016, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2016, og om avgifter og toll i statsbudsjettet for 2016

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. juni 2016

Hans Olav Syversen

leder og ordfører