Stortinget - Møte torsdag den 17. november 2016

Dato: 17.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.43.