Stortinget - Møte onsdag den 28. februar 2018

Dato: 28.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.23.