Stortinget - Møte torsdag den 24. mai 2018

Dato: 24.05.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.42.