Stortinget - Møte mandag den 28. mai 2018

Dato: 28.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 55 (2017–2018), jf. Innst. 267 L (2017–2018) og Prop. 49 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 13 [18:38:25]

Stortingets vedtak til lov om endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge) (Lovvedtak 55 (2017–2018), jf. Innst. 267 L (2017–2018) og Prop. 49 L (2017–2018))