Stortinget - Møte mandag den 28. mai 2018

Dato: 28.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.02.