Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte mandag den 28. mai 2018

Dato: 28.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 56 (2017–2018), jf. Innst. 289 L (2017–2018) og Prop. 47 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 14 [18:38:26]

Stortingets vedtak til lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) (Lovvedtak 56 (2017–2018), jf. Innst. 289 L (2017–2018) og Prop. 47 L (2017–2018))