Stortinget - Møte torsdag den 31. mai 2018

Dato: 31.05.2018
President: Nils T. Bjørke

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.47.