Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 22. mai 2018

Roy Steffensen

Martin Henriksen

leder

ordfører