Stortinget - Møte onsdag den 22. november 2017 *

Dato: 22.11.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.56.