Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte tirsdag den 29. januar 2019

Dato: 29.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 37 (2018–2019), jf. Innst. 123 L (2018–2019) og Dokument 8:44 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 11 [15:12:44]

Stortingets vedtak til lov om endring i inndelingslova (Lovvedtak 37 (2018–2019), jf. Innst. 123 L (2018–2019) og Dokument 8:44 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.