Stortinget - Møte tirsdag den 5. februar 2019

Dato: 05.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 9 [15:13:27]

Referat

  • 1. (161) Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Jorunn Gleditsch Lossius til andre nestleder

  • 2. (162) Finanskomiteen melder å ha valgt Sivert Bjørnstad til andre nestleder

  • 3. (163) Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Geir Jørgen Bekkevold til leder

    Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

  • 4. (164) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski og Olivia Corso Salles om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruden som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter (Dokument 8:72 S (2018–2019))

    Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke. – Møtet er hevet.