Stortinget - Møte onsdag den 6. februar 2019

Dato: 06.02.2019
President: Magne Rommetveit

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.02.