Stortinget - Møte tirsdag den 26. mars 2019

Dato: 26.03.2019
President: Morten Wold
Dokumenter: (Lovvedtak 45 (2018–2019), jf. Innst. 195 L (2018–2019) og Prop. 47 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 14 [16:11:13]

Stortingets vedtak til lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU (Lovvedtak 45 (2018–2019), jf. Innst. 195 L (2018–2019) og Prop. 47 LS (2018–2019))