Stortinget - Møte tirsdag den 26. mars 2019

Dato: 26.03.2019
President: Morten Wold
Dokumenter: (Lovvedtak 46 (2018–2019), jf. Innst. 182 L (2018–2019) og Prop. 45 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 15 [16:11:14]

Stortingets vedtak til lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (Lovvedtak 46 (2018–2019), jf. Innst. 182 L (2018–2019) og Prop. 45 LS (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 13–15.