Stortinget - Møte tirsdag den 7. januar 2020

Dato: 07.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.09.