Stortinget - Møte onsdag den 5. februar 2020

Dato: 05.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.43.