Stortinget - Møte fredag den 20. mars 2020 *

Dato: 20.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.03