Stortinget - Møte mandag den 8. juni 2020

Dato: 08.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 33 [15:15:30]

Referat

 • 1. (375) Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 131 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2. (376) Midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.) (Prop. 130 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3. (377) Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Prop. 128 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 4. (378) Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Prop. 129 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Stortinget går da tilbake til behandlingen av sak nr. 32 på dagens kart.

Man fortsatte behandlingen av