Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2020

Dato: 15.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 137 (2019–2020), jf. Innst. 366 L (2019–2020) og Prop. 124 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 5 [10:01:17]

Stortingets vedtak til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (Lovvedtak 137 (2019–2020), jf. Innst. 366 L (2019–2020) og Prop. 124 L (2019–2020))