Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2020

Dato: 15.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 134 (2019–2020), jf. Innst. 357 L (2019–2020) og Prop. 80 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 2 [10:01:17]

Stortingets vedtak til lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven) (Lovvedtak 134 (2019–2020), jf. Innst. 357 L (2019–2020) og Prop. 80 L (2019–2020))