Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2020 *

Dato: 15.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 375 S (2019–2020), jf. Dokument 8:44 S (2019–2020))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 12 [15:09:44]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Nicholas Wilkinson og Lars Haltbrekken om tiltak for å få ned klimagassutslippene (Innst. 375 S (2019–2020), jf. Dokument 8:44 S (2019–2020))

Presidenten: Da fortsetter vi debatten i sak nr. 12. Neste taler er statsråd Sveinung Rotevatn.

Man fortsatte behandlingen av