Stortinget - Møte tirsdag den 26. november 2019

Dato: 26.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 6 (2019–2020), jf. Innst. 37 L (2019–2020) og Prop. 127 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 1 [10:03:49]

Stortingets vedtak til lov om endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) (Lovvedtak 6 (2019–2020), jf. Innst. 37 L (2019–2020) og Prop. 127 LS (2018–2019))