Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)

Prop. 127 LS (2018-2019), Innst. 37 L (2019-2020), Lovvedtak 6 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.11.2019 Innst. 37 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i verdipapirhandelloven i tillegg til referanserenteloven, nå med referanseverdiloven som ny tittel, som gjennomfører EUs referanseverdiforordning i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.11.2019