Stortinget - Møte tirsdag den 26. november 2019

Dato: 26.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 17.40.