Stortinget - Møte fredag den 11. juni 2021 *

Dato: 11.06.2021
President: Ingjerd Schou
Dokumenter: (Lovvedtak 165 (2020

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 4 [09:01:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om elektronisk kommunikasjon (lagring av IP-adresser mv.) (Lovvedtak 165 (2020–2021), jf. Innst. 633 L (2020–2021) og Prop. 167 L (2020–2021))