Stortinget - Møte onsdag den 16. desember 2020

Dato: 16.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 11 [17:47:30]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke – og møtet er hevet.