Stortinget - Møte onsdag den 16. desember 2020

Dato: 16.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 166 L (2020–2021), jf. Dokument 8:74 LS (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 9 [16:20:01]

Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å redde sunne bedrifter fra konkurs i påvente av kompensasjonsordning (Innst. 166 L (2020–2021), jf. Dokument 8:74 LS (2020–2021))