Stortinget - Møte onsdag den 20. oktober 2021 *

Dato: 20.10.2021
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.02.