Stortinget - Møte onsdag den 1. februar 2023 *

Dato: 01.02.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.38.