Stortinget - Møte mandag den 13. mars 2023 *

Dato: 13.03.2023
President: Svein Harberg

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet heva kl. 14.35.