Stortinget - Møte tirsdag den 23. mai 2023 *

Dato: 23.05.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.25.