Stortinget - Møte lørdag den 1. oktober 2022 *

Dato: 01.10.2022

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.13.