Stortinget - Møte torsdag den 17. november 2022 *

Dato: 17.11.2022
President: Morten Wold

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet heva kl. 14.05.