Stortinget - Møte torsdag den 17. november 2022

Dato: 17.11.2022
President: Morten Wold

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.05.