Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om å styrke Students at Risk-ordningen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 8. november 2022

Hege Bae Nyholt

Lise Selnes

leder

ordfører