Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om å styrke handel og samarbeid mellom Norge og Republikken Kina (Taiwan)

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 25. oktober 2022

Ine Eriksen Søreide

Sylvi Listhaug

leder

ordfører