Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 26. oktober 2022

Kirsti Bergstø

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører