Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om å fjerne det særnorske unntaket for alle fiskefartøy fra havneforbudet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 25. oktober 2022

Ine Eriksen Søreide

Nils-Ole Foshaug

leder

ordfører