Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Elisabeth Røbekk Nørve om nye initiativ for å løfte yrkesfagene

Dette dokument

  • Dokument 8:3 S (2012–2013)
  • Dato: 04.10.2012
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
4. oktober 2012