Representantforslag om nye initiativ for å løfte yrkesfagene

Dokument 8:3 S (2012-2013), Innst. 173 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Elisabeth Røbekk Nørve, Erna Solberg, Henning Warloe, Svein Harberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 17.01.2013 Innst. 173 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter for Høyre om nye initiativ for å løfte yrkesfagene. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.2013

   Behandlet i Stortinget: 22.01.2013