Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Emilie Enger Mehl og Ole André Myhrvold om å forvalte bjørnebestanden ut fra riktig antall bjørn

Dette dokument

  • Representantforslag 37 S (2019–2020)
  • Sidetall: 3

Innhold

Til Stortinget
19. desember 2019

Marit Arnstad

Sandra Borch

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Emilie Enger Mehl

Ole André Myhrvold